empty label

הרב נעם וידר

העברת המידע מארמון אבשלום אל דוד

הרב נעם וידר

שמואל ב', יז טו_כה הרב פתח במעשיו של חושי מיד לאחר העצה חושי מעביר את המידע לכהנים הם מעבירים לבניהם דרך שפחה. הבנים מתגלים ומתחיל אחריהם מרדף אך בסופו של דבר הם מגיעים לדוד ומעבירים לו את המידע.

מומלצים