empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת בחוקותי - "וישם לך שלום"

הרב איציק אמיתי

מהו השלום? האם הוא מיגור המריבה והפסקת המלחמה או שמא דבר גדול מזה? לכאורה חשבנו שהשלום בא לתאר מצב של עצירת התקוטטות או יצירת הסכמה בין הניצים. מתוך המקורות אנחנו רואים שה"שלום" הוא המציאות השלמה והמתוקנת. מצב של שלמות.

  • צפה בדף מקורות

מומלצים