empty label

הרב אליקים לבנון

הכנת תה בשבת - מתי יש בעיה של בורר?

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שי"ט, ח', י"ג-י"ד. הרב חוזר על עקרונות השיעור הקודם ומתוך כך עובר לדבר על איסור הברירה המובא בסעיף י"ג. ע"פ זה אפשר להבין - מתי אפשר להכין תה בשבת? האם יש הבדל בין שקית תה לקנקן? ומדוע זה יותר פשוט אם המסננת אינה ע"ג הכוס?

מומלצים