empty label

הרב אליקים לבנון

ניגוב ידיים במגבת וברירה מכלי לכלי

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שי"ט, י'-י"ד. מדוע אסור לסנן מים ע"י סודר? מדוע לעומת זאת מותר מדינא לנגב ידיו במגבת? ומה בין זה לשופך מים על בגד ע"מ שלא יישרף? מה הגדרת "תולדה" ומדוע פה זה לא שייך? בנוסף, מדוע העברה מכלי לכלי נחשבת כבורר ביד? מתי יותר לברור במקרה כזה אף ע"מ לשתות אחר זמן? כיצד ניתן לברור את השמן מהמרק והטונה? לסיום הרב חוזר על עקרונות דיני בורר.

מומלצים