empty label

הרב איציק אמיתי

ירושלים - פסגת השאיפות

הרב איציק אמיתי

מה כ"כ מרכזי בירושלים שאנחנו מתפללים לחזרתה כל תפילה ומזכירים אותה בכל מאורע? ומהו ה"פטנט הישראלי" שסייע לנו לחזור מהגלות? המקדש, מרכז ירושלים - מה מעלתו? ואיך חווים את זה בימינו? בנוסף - למה "החורבה" קרויה כך אם היא בנויה כבר שנים? ולסיום - סיפור מרתק על "בית ברוך מזרחי".

מומלצים