empty label

הרב דוד אמיתי

היחס בין תחושת הקדושה ביום הכיפורים לשאר ימות השנה

הרב דוד אמיתי

שיחת חיזוק והכנה ליום הכיפורים מפי הרב דוד אמיתי על קדושה וחול ומה שביניהם

מומלצים