empty label

הרב דוד אמיתי

מבט אחר על תפילת "כל נדרי"

הרב דוד אמיתי

מעלתו הגדולה של "כל נדרי". לא סתם החילונים מגיעים דווקא לקטע הזה בתפילה. קישור לדמותו של ר' עקיבא שמתבטאת באמירת "כל נדרי". שיעור הכנה ליום כיפור.

מומלצים