empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת דברים - ההלכה ורוח ההלכה

הרב מרדכי וולנוב

אל לנו להתמודד עם הסימפטומים של הקלקולים אלא עם השורש. ירושלים חרבה משום שהעמידו את דבריהם על הדין, פעמים שאנו מחפשים את ההוראה ההלכתית היבשה, אך יש בכך סכנה משום שהליכה על פי הוראה הלכתית יבשה גם אם היא מותרת כשנרחיב את המבט נבין שיכולים לבוא מכך קלקולים גדולים. עלינו להתבונן לא רק מהי ההלכה אלא גם מהי רוח ההלכה.


הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו את השיעור כל שבוע לדוא"ל או לוואטסאפ-  לחצו כאן

מומלצים