פרשת דברים - ההלכה ורוח ההלכה

הרב מרדכי וולנוב

פרשת דברים - ההלכה ורוח ההלכה

הרב מרדכי וולנוב

אל לנו להתמודד עם הסימפטומים של הקלקולים אלא עם השורש. ירושלים חרבה משום שהעמידו את דבריהם על הדין, פעמים שאנו מחפשים את ההוראה ההלכתית היבשה, אך יש בכך סכנה משום שהליכה על פי הוראה הלכתית יבשה גם אם היא מותרת כשנרחיב את המבט נבין שיכולים לבוא מכך קלקולים גדולים. עלינו להתבונן לא רק מהי ההלכה אלא גם מהי רוח ההלכה.
קרא עוד..