empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חוקת-חוויות בעבודת ה'

הרב מרדכי וולנוב

כשנפטרה מרים הלכה גם הבאר מים. המים הם הכוח המתווך בבריאה וגם הכוח המניע של האדם. בעבודת ה' על האדם לעבוד את הבורא לא רק מתוך הכרח אלא מתוך חוויה אמתית שהציוויים והרעיונות הרוחניים יהיו שייכים אליו.


הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו את השיעור כל שבוע לדוא"ל או לוואטסאפ-  לחצו כאן

מומלצים