פרשת חוקת-חוויות בעבודת ה'

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חוקת-חוויות בעבודת ה'

הרב מרדכי וולנוב

כשנפטרה מרים הלכה גם הבאר מים. המים הם הכוח המתווך בבריאה וגם הכוח המניע של האדם. בעבודת ה' על האדם לעבוד את הבורא לא רק מתוך הכרח אלא מתוך חוויה אמתית שהציוויים והרעיונות הרוחניים יהיו שייכים אליו.
קרא עוד..