empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שני ההבדלים בין התורה לשאר החכמות

הרב אליעזר קשתיאל

יש שני הבדלים בין התורה לשאר החכמות: 1. התורה עוסקת ברוחניות של האדם, העושה את האדם טוב. 2. מתוך שהאדם נהיה אדם יותר טוב הוא עושה את כל העולם החומרי ליותר טוב. תפארת ישראל פרק י"ב.

מומלצים