empty label

הרב אליעזר קשתיאל

חובת התבוננות בפנימיות התורה

הרב אליעזר קשתיאל

במבט הראשוני דקדוקי התורה נראים טיפשיים. יש צורך להעמיק בגילוי פנימיות התורה, ומתוך מבט כזה ניתן להבין את פשטי התורה במובנם האמיתי. תפארת ישראל - פרק י"ג.

מומלצים