empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מה התורה פועלת על האדם?

הרב אליעזר קשתיאל

המהר"ל מסביר את ההבדל בין לימוד שאר חכמות העולם שעוסקות בחומר ונלמדות רק באופן חיצוני, לבין לימוד התורה שעוסק במהות ופסגת האדם ומשפיע ומשנה לנו את כל האישיות הפנימית. תפארת ישראל - פרק י"א.

מומלצים