empty label

הרב אליעזר קשתיאל

היחס בין המצה למרור - היחס בין העבדות לחירות

הרב אליעזר קשתיאל

המרור מסמל את העבדות והמצה את החירות. מה תפקידו של המרור? מה היחס בין עבודה מתוך עבדות לעבודה מתוך חירות בחיים ובעבודת ה'. הקלטה של השיעור, שהועבר בתוכנת "זום".

מומלצים