empty label

הרב דני לביא

יציאת מצרים - הסטארטאפ הישראלי הראשון

הרב דני לביא

האם בליל הסדר אנחנו מציינים אירוע היסטורי בלבד? מהלך ההגדה של פסח מלמד אותנו עד כמה יציאת מצרים יצרה מהפכה שמשמעותית לימינו, ובלעדיה גם היום 'משועבדים היינו לפרעה במצרים'. לכן בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שיעורו של הרב דני לביא כחלק משבוע שידורים מיוחד לקראת חג הפסח.

מומלצים