empty label

הרב נתניאל חייט

ביטול החמץ בהלכה ובאגדה

הרב נתניאל חייט

בחלק הראשון של השיעור הרב עוסק במקרים מצויים שבהם אין חובה (מעיקר הדין) לנקות ולבער את החמץ למרות שנמצא לפנינו. בחלק השני של השיעור הרב עוסק בשאלה מהו העומק הרעיוני שבביטול חמץ? ההסבר לכך טמון בהבנת ההבדל בין חמץ למצה. שיעורו של הרב נתניאל חייט לקראת חג הפסח תש"פ, כולל התייחסות למצבנו המיוחד עקב התפשטות נגיף הקורונה.

מומלצים