empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הנצרות נגד התושב"ע

הרב אליעזר קשתיאל

הנצרות פוגעת בנו מבפנים בחכמה- הם נגד התורה שבעל פה כי הם יודעים ששם החיים הפנימיים של עם ישראל ובזה הם רוצים לפגוע.

מומלצים