empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ההבדל במשפט בין ישראל לנצרות

הרב אליעזר קשתיאל

משפטים זה קודש הקודשים של עם ישראל ורק עם משפט אפשר לחיות חיי קודש בניגוד לנצרות שאין להם משפט אלא רק חסד ורחמים ואהבה ולכן הם הדת שהרגה הכי הרבה אנשים בעולם.

מומלצים