empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ההבנה המוסרית של תחיית עם ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

ההבנה המוסרית של תחיית עם ישראל. סוף פסקה ב' - צריך להבין את התחייה של עם ישראל כהבנה מוסרית - מה יוצא מהתחייה של עם ישראל. תחילת פסקה ג' - הקודש זה מרכז החיים שלנו. בתחילת השיעור יש בעיה בשמע.

מומלצים