empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ההבדל בין הסיפור של ישראל לסיפור של הנצרות

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל מספר סיפור אחד בכל חייו שזה מה שהקב"ה אומר אבל הנצרות מספרת גם את סיפורו של הקב"ה( תורה שבכתב) אבל הם נגד תושב"ע והקב"ה לא נכנס ליום יום שלהם.

מומלצים