empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מלחמת העולם הראשונה לגבי האנושות כולה

הרב אליעזר קשתיאל

תרבות המערב ממש לא טובה כי היא גרמה לרצח המוני (מלחמת עולם הראשונה) אז כנראה שהיא פסולה מהשורש.

מומלצים