empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הקשר בין מלחמת עולם הראשונה לעם ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל צריך לבנות תרבות חדשה בגלל שתרבות המערב קורסת והתרבות החדשה תהיה בנויה על על 5 שלבים: תפילה, תורה, אומץ, שכל, גבורה.

מומלצים