empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הקשר בין מלחמת עולם הראשונה לגאולה של עם ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

סדרת שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל באורות המלחמה מתוך ספר אורות למרן הראי"ה קוק זצ"ל. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ד.

מומלצים