empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הקשר בין עם ישראל למלחמות בין העמים

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל 'רוצה' שיהיה מלחמות בין הגויים כי המלחמה גורמת לעם להוציא את הכח שלה אל הפועל וזה טוב שעם מוציא את כוחו אל הפועל כי זה משפר את 'כנסת ישראל' כי עם ישראל הוא לב באברים.

מומלצים