empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת ויצא- שתיקת רחל זכות לדורות

הרב איציק אמיתי

בפרשה אנו רואים שרחל שתקה על כך שאביה ייעד אותה לאה ליעקב, ולמרות שהיא הייתה אמורה להינשא לו- היא שתקה. ועוד, אומרים חז"ל שרחל מסרה ללאה את סימני הזיהוי שעשתה עם יעקב ליום החתונה למקרה שבאמת לבן ירצה להחליפם-כי לא יכלה לחשוב שלאה תצטער כ"כ. ויותר מזה- מהפרשה הבאה אנו מבינים שרחל לא גילתה את זה ללאה גם לאחר שנים! ואומרים לנו חז"ל- שבזכות שתיקה זאת של רחל- נגאלו ישראל והיה קץ לגלותם!

מומלצים