מבית המדרש

במעגל השנה ופרשיות השבוע - תש"פ - הרב איציק אמיתי
במעגל השנה ופרשיות השבוע - תש"פ - הרב איציק אמיתי