empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וירא- שלמות המידות

הרב מרדכי וולנוב

לכל אדם יש תכונות מולדות, תכונות שעוזרות לו לגלות את הנקודה שלו בעולם, אך על האדם לדעת שבצמתים רבים בחיים יידרש ממנו להוציא מארגז הכלים שלו מידות שמנוגדות לטבעו ולפעול איתם בסיטואציות מסוימות. רק באופן זה האדם נמדד האם הוא עובד אלוקים.

מומלצים