empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חיי שרה- התמודדות עם משברים

הרב מרדכי וולנוב

מותה של שרה בעקבות שמועת העקדה הייתה ניסיון לאברהם אבינו, האם אברהם ישקע באבלות ויתהה על הראשונות, או יקום ויבנה את העתיד. אברהם מלמדנו שאל לו לאדם לשקוע בחיי העבר עינינו תמיד נשואות אל העתיד ומתוך ההשקפה על העתיד אנו חיים את ההווה. שקיעה בחיי העבר מביאה את האדם למצב של קיפאון, תסכול וייאוש.

מומלצים