empty label

הרב דוד טורנר

הפער בין ישראל לאומה"ע בבניית האומה

הרב דוד טורנר

לאחר פסקה ח שמדבר על נפילתה של אירופה בעקבות חוסר ההתמודדות האמיתית שלה עם הרע בעולם, באה פסקה ט המתחילה לעסוק באיך נבנה עמ"י ומה התיקון המגיע לעולם ע"י זה.

מומלצים