empty label

הרב אליקים לבנון

הטבת חלום

הרב אליקים לבנון

מי שחולם חלום רע יטיב את חלומו בפני שלושה אנשים. הטור מוסיף להטבת החלום פסוקים וחלקים נוספים שיש לומר. טור שו"ע סימן ריט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים