empty label

הרב אליקים לבנון

תענית חלום

הרב אליקים לבנון

"יפה תענית לחלום רע ואפילו בשבת. מי שמתענה על חלום רע בשבת צריך להתענות יום נוסף על כך שצם בשבת. בתענית חלום מוסיף עננו בלא חתימה באלוקי נצור. יש אומרים שלא מוסיפים עננו. מברכים על הגשמים כשיוצא חתן לקראת כלה- כשיש שלוליות. יש אומרים שברכת גשם אינה נוהגת היום." טור שו"ע סימן רכ הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים