empty label

הרב אליקים לבנון

מחלוקות בברכת הגומל

הרב אליקים לבנון

"באשכז נוהגים לברך הגומל רק הולכי מדברות ובספרד נוהגים לברך גם על הליכה מעיר לעיר. לעניין חולי הרמבן אומר שעל כל מחלה שנתרפא צריך לברך, והטור אומר שדווקא במכה של חלל. על כל סכנה צריך לברך הגומל ולא רק על הארבעה שמוזכרים בגמרא" טור שו"ע סימן ריט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים