empty label

הרב אליקים לבנון

זמן ברכת הגומל

הרב אליקים לבנון

יש האומרים שאין הגבלת זמן לברכת הגומל, יש אומרים עד 3 ימים מהמקרה ויש אומרים עד 5 ימים. למעשה מותר לברך כל זמן שירצה ונכון לברך תוך 3 ימים. אפשר לברך על אחרים. תלמיד על רבו, בן על הוריו ובעל על אשתו טור שו"ע סימן ריט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים