empty label

הרב אליקים לבנון

מה נחשב הפסק ואיך מברכים ברכת המזון

הרב אליקים לבנון

על איזה הפסק צריך לברך שוב, האם צריך לברר בשפתיים או שהרהור מספיק, האם מותר לברך ערום ובראש מגולה, צריך לברך כשהמאכל ביד ימין טור שו"ע סימן רו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים