empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת פירות האדמה

הרב אליקים לבנון

מה נחשב פרי אדמה? מה דין עצים חריגים ופירות מיוחדים? טור שו"ע סימן רג הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים