empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת שהכל

הרב אליקים לבנון

"תות עץ ברכתו עץ, תות שדה ברכתו אדמה. כל דבר שאין לו קשר לקרקע ברכתו שהכל. יין שהחמיץ או תבשיל שהתקלקל ברכתם שהכל אף על פי שכשהיו טובים ברכתם הייתה שונה. ירקות שלא זורעים אותם אלא גדלים מעצמם כגון עשבים או חובזה ברכתם שהכל." טור שו"ע סימן רד הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים