empty label

הרב אליקים לבנון

לא מברכים כשיש ספק

הרב אליקים לבנון

"פלפל רטוב מברכים עליו עץ (לא הפלפלים שלנו). לא מברכים מספק. ובברכה אחרונה לא מוסיפים למעין שלוש הוספות אם יש ספק שאכל משבעת המינים וכדו" הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים