empty label

הרב נעם וידר

הרעב בארץ וקבורת שאול ויהונתן

הרב נעם וידר

שמואל ב' כא' "דוד קלט שיש סיבה לרעב ומתפלל לה'. דוד חושב שסיבת הרעב היא אי קבורת שאול ויהונתן בצורה מכובדת עם לוויה ולכן דוד לקבור את שאול ויהונתן, ובאמת אחרי הקבורה מופיע "ויעתר ה'" ונפסקה המגיפה."

מומלצים