empty label

הרב נעם וידר

הרעב על הרג הגבעונים

הרב נעם וידר

שמואל ב' כא' "בתחילת הפרק מתואר רעב שלוש שנים רצופות, בעקבות רעב זה אחרי חיפוש אחרי חטאים שיכלו לגרום לזה הוא פנה אל ה' לבדוק מה הגורם. לאחר מכן הרב מברר מה בדיוק היה החטא עם הגבעונים ומה רצונם ככפרה."

מומלצים