empty label

הרב אליקים לבנון

למה אומרים הלל ביום העצמאות?

הרב אליקים לבנון

על מה נקבעת אמירת הלל? האם אמירתו היא מדאורייתא? האם כשתיקנו לאומרו זה רק בדור שתיקנו או לכל הדורות? מתוך כך - מה המקור לאמירת הלל ביום העצמאות? והאם אומרים הלל גם בליל יום העצמאות?

מומלצים