empty label

הרב אליקים לבנון

מותר להדליק באקווריום בזמן שיש רוח?

הרב אליקים לבנון

מותר להדליק נר ע"י נר אחר? אפשר להזיז את החנוכייה אחרי ההדלקה? יש אפשרות להדליק ואז למלא שמן? מקור-טור שוע סימנים תרע"ד-תרע"ה.

מומלצים