empty label

הרב אליקים לבנון

דין "כבתה אין זקוק לה"

הרב אליקים לבנון

אם רוצה להדליק שוב אחרי שנכבה- גם מברך שוב? מותר להזיז את החנוכייה ממקום ההדלקה? מתי כן יצטרך להדליק אם נכבה? מקור-טור שוע סימנים תרע"ג, תרע"ה.

מומלצים