empty label

הרב אליקים לבנון

מותר לכבות את הנרות?

הרב אליקים לבנון

באיזה תנאי יהיה אפשר לכבות? למה כל השמנים כשרים? למה יש עדיפות לשמן זית? מדליקים בכל סוג שמן גם בשבת? מקור-טור שוע סימנים תרע"ב-תרע"ג.

מומלצים