empty label

הרב אליקים לבנון

תמיד מברכים על ההדלקה?

הרב אליקים לבנון

ממתי עד מתי אפשר להדליק נרות בברכה? מאחרים את ההדלקה כשהאישה חוזרת מאוחר? מה דין רופא שעושה משמרת לילה? מקור-טור שוע סימן תרע"ב.

מומלצים