empty label

הרב אליקים לבנון

מתי הכי טוב להדליק את נרות חנוכה?

הרב אליקים לבנון

מהו הזמן המינימלי שצריך שהנרות ידלקו? עד מתי יכול להדליק עם ברכה? מקור-טור שוע סימן תרע"ב.

מומלצים