empty label

הרב אליקים לבנון

למה צריך לשים לב בקניית חנוכייה?

הרב אליקים לבנון

מותר להדליק בחנוכייה עגולה? מה צריך להיות המרחק בין הפתילות? מקור-טור שוע סימן תרע"א.

מומלצים