empty label

הרב אליקים לבנון

איפה הכי טוב להדליק?

הרב אליקים לבנון

איפה מדליק מי שגר בבניין? ממה צריך להיזהר בהדלקה? אפשר להזיז את החנוכייה אחרי שהדלקתי אותה? מקור-טור שוע סימן תרע"א.

מומלצים