empty label

הרב אליקים לבנון

בימינו צריך לטבול את הלחם במלח?

הרב אליקים לבנון

למה מברכים "המוציא לחם" ולא "מוציא לחם"? ממה צריך להיזהר בברכה? למה מחזיקים את הלחם ב2 ידיים? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים