empty label

הרב אליקים לבנון

מותר לדבר בין ברכת המוציא לאכילה?

הרב אליקים לבנון

מותר לדבר לפני שבולעים את האוכל? כמה צריך לאכול לפני הדיבור? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים